Systemy sprzedaży


Interfejs Insoft do Systemu ERP w Centrali sieci sklepów

Jak to działa ?

Jeżeli Centrala używa systemu ERP (np. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Impuls BPSC i inne), wówczas poprzez dedykowany interfejs Insoft można nasze oprogramowanie na sklepach połączyć z takim systemem w jeden organizm. Współpraca z systemami ERP jest możliwa w każdym z opisanych schematów sieci sklepów, tzn. w dedykowany interfejs Insoft można wyposażyć oprogramowanie pracujące w Centrali:
- Konsola Kupca
- PC-Market 7.
Nasze oprogramowanie zainstalowane w centrali zapewnia wówczas współpracę i uzupełnienie systemu ERP w specyfice obsługi sprzedaży detalicznej.


System ERP zarządza magazynem, stanami i ofertą towarową

Jeżeli Centrala używa systemu ERP, wówczas oprogramowanie Konsola Kupca lub PC-Market 7 zainstalowane w Centrali i wyposażone w Interfejs Insoft zapewnia współpracę i wymianę danych pomiędzy systemem ERP a oprogramowaniem obsługującym sklepy. W szczególności w sklepach może pracować oprogramowanie:
- Mini-Market
- PC-Market 7
- PC-POS 7
- PC-Petrol.
W skrajnym przypadku Konsola Kupca lub PC-Market 7 z Interfejsem Insoft może działać wyłącznie jako przekaźnik między systemem ERP a oprogramowaniem Insoft zainstalowanym na sklepach.

Opis systemu dla sieci sklepów

Aby uzyskać więcej informacji nt Interfejsu Insoft, oprogramowania Mini-Market lub Konsola Kupca prosimy o kontakt z działem PC-Market: market@insoft.com.pl, tel. (12) 415-23-72.